Техномаркет - Услови за Electrolux подароци

ОПШТИ ПРАВИЛА И УСЛОВИ НА ПРОМОЦИЈА
1. Вградeни уреди+ Elecrolux сет за пица ;
2. Машини за перење алишта серија 600 + пегла Electrolux EDB-5210 ;
3. Машини за перење алишта серија 700 или 800+ правосмукалка Electrolux EEQ 20;
4. Машини за сушење алишта серија 600 и 700 + елемент за спојување на машина за алишта и сушара ELECTROLUX E4YHMKP2;
5. Машини за сушење алишта серија 800 + правосмукалка ELECTROLUX ESPC-71DB.

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЈАТА:

Во согласност со овие Општи Правила и Услови (во понатамошниот текст: "Правила"), Техномаркет Македонија дооел Скопје, орга низира промоција за купувачите на сите модели на вградените уреди, машини за перење алишта, машини за сушење алита на Electrolux дефинирани во точка 6 од овие Правила (во понатамошниот текст: "Уред/и").

2. ПРОМОТИВЕН ПЕРИОД

Промоцијата е достапна за купувачите на Уреди на територијата на Република Северна Македонија во периодот од 03 Април 2020 до 22 Април 2020, или до исцрпување на залихите, а во согласност со овие Правила.

3. ПОДАРОК

Доколку се исполнети претпоставките и условите утврдени со овие Правила, купувачот на Уредот/ите ќе има право на следниот подарок:

1 (еден) ELECTROLUX E9OHPS1 CET ЗА ПИЦА
1 ( еден ) Electrolux EDB-5210 пегла
1 ( еден ) Electrolux EEQ 20 правосмукалка
1 ( еден ) ELECTROLUX E4YHMKP2 елемент за спојување машина за перење и машина за сушење алишта
1 ( еден ) ELECTROLUX ESPC-71DBБројот на подароци е ограничен и ќе биде испорачан на купувачите кои ќе се пријават до исцрпување на залихите.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОМОЦИЈАТА

Правото на учество во промоцијата и правото на добивање на подарок се остварува со кумулативно исполнување на следните услови:

1. Купувачот да купил Уред/и исклучиво во периодот дефиниран во точка 2 од овие Правила;
2. Купениот/те Уред/и да e/се во вредност од најмалку 22.000,00 (дваесет и две илјада денари) уреди за вградување
3. Купените уреди од машини за перење алишта од серија 600,700,800
4. Купените уреди од машини за сушење алишта од серија 600,700,800
5. Уредот/ите да е/се купен/и единствено во продавниците на Техномаркет Македонија на територијата на Република Северна Македонија, наведени во точка 5 од овие Правила по редовни или смарт цени без да се користат ваучери или други видови на повластувања при плаќање на истите;
6. Купувачот да испрати маил со скенирана фискална сметка на е-маил адресата electroluxpromocija@tehnomarket.com.mk и адреса за достава во согласност со роковите и условите дефинирани во точка 5 од овие Правила.


5. ПРОЦЕДУРА И РОКОВИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА УРЕДИТЕ

Услов за учество во промоцијата и остварување право на подарок е регистрација во согласност со овие Правила.

Купувачот да испрати маил со скенирана фискална сметка на е-маил адресата electroluxpromocija@tehnomarket.com.mk , да напише име, презиме и адреса за достава и телефон за контакт, најдоцна во рок од 20 дена од денот на купување на Уредот/ите.

Доколку се исполнети условите од точка 4 од овие , купувачите ќе имаат право на подарокот дефиниран во точка 3 од овие Правила до исцрпување на залихите. Подарокот ќе биде испорачан на купувачот на адреса без трошоци за достава, во рок од 45 дена по испраќање на е-маил.


Техномаркет Македонија дооел Скопје ќе провери дали датумот на купување кореспондира на условите дадени во точка 4 од овие Правила, и дали другите услови дадени во овие Правила се исполнети. Со испраќањето на е-маил порака, купувачот исто така дава своја изрична согласност за примена на овие


6. ЛИСТА НА МОДЕЛИ КОИ СЕ ОПФАТЕНИ СО ПРОМОЦИЈАТА

Во продолжение е дадена листа на модели/кодови на модели на Electrolux Уредите кои се предмет на оваа промоција.

Категорија

Производ

ВГРАДЛИВИ МАШИНИ ЗА САДОВИ

ELECTROLUX EEA-17100L ВГР.МАШИНА ЗА САДОВИ

ВГРАДЛИВИ МАШИНИ ЗА САДОВИ

ELECTROLUX EEA-27200L ВГР. МАШИНА ЗА САДОВИ

ВГРАДЛИВИ МАШИНИ ЗА САДОВИ

ELECTROLUX EEC-67300L ВГР. МАШИНА ЗА САДОВИ

ВГРАДЛИВИ МАШИНИ ЗА САДОВИ

ELECTROLUX EEM-48320LВГР.МАШИНА ЗА САДОВИ

ПЛОТНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EGE-6172NOK ПЛОТНА

ПЛОТНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EHF-3320FOK/NOK ПЛОТНА

ПЛОТНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EHF-3920BOK ПЛОТНА

ПЛОТНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EHF-6240XXK  ПЛОТНА

ПЛОТНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EHF-6241 FOK  ПЛОТНА

ПЛОТНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EHF-6343FOK ПЛОТНА

ПЛОТНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EHF-6346XOK ПЛОТНА

ПЛОТНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EHH 6240 ISK ПЛОТНА

ЛАДИЛНИЦИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX ENN-2800 AJW ВГР. ЛАДИЛНИК

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EOB-2100 COX ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EOB-2200BOX ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EOB-3311AOX ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EOB-43410OX ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EOB-43450 OX ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EOC-3430COX/EOX ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EOC-5631 AOX ФУРНА

ЛАДИЛНИЦИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX ERN-1300 AOW ВГР. ЛАДИЛНИК

ВГРАДЛИВИ МАШИНИ ЗА САДОВИ

ELECTROLUX ESL-4201 LO ВГР.МАШИНА ЗА САДОВИ

ВГРАДЛИВИ МАШИНИ ЗА САДОВИ

ELECTROLUX ESL-4510 LO МАШИНА ЗА САДОВИ

ВГРАДЛИВИ МАШИНИ ЗА САДОВИ

ELECTROLUX ESL-5201 LO ВГР.МАШИНА ЗА САДОВИ

ВГРАДЛИВИ МАШИНИ ЗА САДОВИ

ELECTROLUX ESL-5205 LO ВГР.МАШИНА ЗА САДОВИ

ВГРАДЛИВИ МАШИНИ ЗА САДОВИ

ELECTROLUX ESL-5322 LO ВГР.МАШИНА ЗА САДОВИ

ВГРАДЛИВИ МАШИНИ ЗА САДОВИ

ELECTROLUX ESL-5335 LO ВГР.МАШИНА ЗА САДОВИ

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EZB-3410AOX  ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EZB-3411 AOX  ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX EZF5C50X ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX KOCEH70X ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX KODDP71X ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX KODEH70X ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX KODGH70TX ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX KOEBP31X ФУРНА

ФУРНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX KVLAE00WT ФУРНА

АСПИРАТОРИ

ELECTROLUX LFC-316X АСПИРАТОР

АСПИРАТОРИ

ELECTROLUX LFP-216 S АСПИРАТОР

АСПИРАТОРИ

ELECTROLUX LFP-316 S АСПИРАТОР

АСПИРАТОРИ

ELECTROLUX LFT-429X АСПИРАТОР

МИКРОВАЛНИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

ELECTROLUX LMS2203EMX ВГР.МИКРОПЕЧКА


Категорија

Шифра

Производ

сеија

СУШАРИ ЗА АЛИШТА

EW6C428W

ELECTROLUX EW6-C428W СУШАРА

600

СУШАРИ ЗА АЛИШТА

EW6C527P

ELECTROLUX EW-6C527P СУШАРА

600

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EW6F428B

ELECTROLUX EW6-F428B МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

600

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EW6F528S

ELECTROLUX EW-6F528 S МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

600

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EW6S427W

ELECTROLUX EW-6S427 W МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

600

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EW6T4272I

ELECTROLUX EW6T4272I МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

600

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EW6T5061

ELECTROLUX EW6T5061 МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

600

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EW7F249S

ELECTROLUX EW7-F249S МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

700

СУШАРИ ЗА АЛИШТА

EW7H437P

ELECTROLUX EW-7H437P СУШАРА

700

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EW8F248B

ELECTROLUX EW-8F248 B МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

800

СУШАРИ ЗА АЛИШТА

EW8H259ST

ELECTROLUX EW-8H259 ST СУШАРА

800

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EWT1262IFW

ELECTROLUX EWT-1262 IFW МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

600

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EW9F161B

ELECTROLUX EW9F161B МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

900

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EWT1062IFW

ELECTROLUX EWT-1062 IFW МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

600

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EWT1276ELW

ELECTROLUX EWT-1276 ELW МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

600

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EW6F328WU

ELECTROLUX EW-6F328WU МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

600

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EW6F421B

ELECTROLUX EW-6F421B МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

600

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EW6F448BU

ELECTROLUX EW6-F448 BU МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

600

МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ АЛИШТА

EW8F148B

ELECTROLUX EW8-F148 B МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

800

СУШАРИ ЗА АЛИШТА

EW7H438B

ELECTROLUX EW-7H438 B СУШАРА

700

СУШАРИ ЗА АЛИШТА

EW8H258B

ELECTROLUX EW8-H258B СУШАРА

8007. ПРАВОТО НА ПРОМЕНА НА ПРАВИЛАТА

Tehnomarket Makedonija dooel Skopje го задржува правото, во секое време, врз основа на оправдани причини, да изврши измени на овие Правила, со обврска истите без одлагање јавно да ги објави.

8. УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Целта на прибирањето и обработката на лични податоци во рамки на предметната промоција е исклучиво заради утврдување на исполнетоста на условите за учество вопромоцијата и утврдување на податоци потребни за испорака на подарокот.

Личните податоци кои ќе бидат прибрани во рамки на предметната промоција ќе бидат прибрани и обработени во согласност со законите на Република Северна Македонија, Законот за Заштита на Лични Податоци и овие Правила.

Личните податоци на купувачите кои ќе бидат прибрани во рамки на предметната промоција ќе им бидат достапни исклучиво на Техномаркет Македонија дооел , ул. 1732 бр, 2 Скопје

Прибраните лични податоци нема да се препраќаат до било кои трети страни, ниту пак корисени за друга цел освен онаа за која што се прибрани Согласно овие Правила.