Техномаркет - КРЕДИТИ

КАКО ДА КУПАМ НА РАТИ СО СМАРТ КРЕДИТ?

1.  Изберете го вашиот производ во нашите салони или на нашата веб страна 

2.  Приложете ги потребните документи и вашата Смарт Картичка 

3.  Пополнетите формулари доставете ги до најблиската експозитура на Уни Банка каде за половина час ке ви се одобри кредитот.

4.  Ние ви го доставуваме производот.  


Техномаркет Македонија ДООЕЛ во своите продажни места веќе има можност да нуди брз наменски потрошувачки кредит преку УНИ банка Скопје до 48 рати без камата. Понудата за рати без камата важи исклучиво за редовните цени на бела техника и мали кујнски апарати и црна техника и ИТ само за артиклите за кои има смарт и редовна цена. За артиклите од црна техника и ИТ за кои има само редовна цена можноста за плаќање на рати без камата не важи


Kритериумите кои треба да ги исполнуваат клиентите за аплицирање:

- Вработени во редовен работен однос во Јавна администрација, АД и приватен сектор

- Вработени на определено време минимум 6 месеци - Пензионери без оглед дали се со пензија во УНИБанка - Старосна граница за сите клиенти: 18-70 години (вклучително и отплатата на кредитот)

- Минимум нето плата/пензија: 9.000,00 ден - Месечни обврски по ануитети за кредити: да не е поголемо од 50% од платата/пензијата


Документи кои треба да ги обезбеди клиентот:

- Потврда за вработување и лични примања

- Изјава и административна забрана (образец на банката) во 2 примероци - изјава за поврзани субјекти

- барање за потрошувачки кредит

- про-фактура од Техномаркет Македонија ДООЕЛ (ја добивате во салонот каде што ке купувате)

- документ за лична идентификација

- Заверен извод за последни 3 месеци од трансакциска сметка за исплатени плати/пензии (доколку платата/пензијата е преку Уни Банка, ова не е потребно)