Техномаркет - Правила за регистрација и најава на кориснички профил

ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И НАЈАВА НА КОРИСНИЧКИ ПРОФИЛ

 1. Општи услови за користење на веб страна

Со овие правила се определува и дефинира процесот на регистрација и најава кои ги нуди ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: „ТЕХНОМАРКЕТ“) на својата веб страна tehnomarket.com.mk.

 1. Кој може да се регистрира и да се најави на веб страната?

На веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ, може да се најави секое полнолетно лице кое има намера да нарачува и купува производи од асортиманот на производи на ТЕХНОМАРКЕТ објавен на веб страната. Потсетуваме дека нашата веб страна, како алатката за регистрација и најава на корисник, не е создадена со намера да привлече корисници - лица кои немаат навршено 18 години. Овие лица не смеат да ја користат веб страната и нејзините алатки без дозвола од нивен родител/старател.

Секој посетител на веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ, како и на неговата „Интернет продавницата“, кој одбрал и сака да купи еден или повеќе од понудените производи, треба да регистрира сопствен профил на веб страната: www.tehnomarket.com.mk или да се најави на веќе креираниот кориснички профил, како би можел по одбирањето на производот/ите и негово/нивно ставање „во кошничка“ да продолжи со купопродажбата на производот/ите.

Регистрацијата (отворањето на кориснички профил) на посетителите кои сакаат да ги користат услугите кои ги нуди ТЕХНОМАРКЕТ е неопходна како би можела да започне реализацијата на процесот на онлајн нарачка.

 1. Потребни чекори при процес на регистрација

За да креирате сопствен кориснички профил на веб страната tehnomarket.com.mk, потребно е да кликнете на полето „Регистрирај се“.

Процесот на регистрација е многу едноставен и потребно е да се внесат само неопходните лични податоци за корисниците, односно: 1) Име и презиме; 2) Е-маил адреса и 3) Адреса на живеење.

Со пополнување на полињата во кои ги внесувате своите лични податоци, ја потврдувате нивната точност и вистинитост. Во случај на промени на определени податоци кои сте ги внеле при регистрацијата, потребно е истите да ги ажурирате, односно да го прилагодите својот кориснички профил согласно настанатите измени.

Заради обезбедување на заштита на личните податоци и безбедност при користење на нашата веб страна, задолжително го заштитувате својот профил со лозинка. Лозинката е по Ваш сопствен избор и нема посебни барања за должината односно содржината на лозинката. Со цел заштита на личните податоци, ТЕХНОМАРКЕТ препорачува користење на силна лозинка, односно лозинката да содржи најмалку 8 алфанумерички знаци од кои една голема буква и еден посебен симбол.

Како корисник на нашата веб страна, имате можност да ја промените лозинката, со одбирање на опцијата „Ја заборавивте лозинката“ пред самата најава или пак со одбирање на опцијата „Промени податоци“ во горниот десен агол по најавата.

 1. Прифаќање (согласност) со условите и правилата за продажба

Како корисник на нашата веб страна сте должни да ги прифатите условите и правилата за продажба на ТЕХНОМАРКЕТ, преку кликнување / штиклирање на полето „Се согласувам со условите и правила за продажба“, а кои услови и правила се објавени на веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ на следниот линк: Услови за купување преку Интернет, како и Безбедно ON-LINE плаќање.

Исто така, имате опција да одберете повремено да добивате специјални понуди и попусти, преку кликнување / штиклирање на полето „Се согласувам на мојата e-mail адреса да примам специјални понуди и попусти“.

Со штиклирање на ова поле, прифаќате и се согласувате ТЕХНОМАРКЕТ да Ви испраќа повремени информации за тековни промоции, нови производи и услуги, понуди и попусти приспособени на Вашите интереси преку е-маил адресата која сте ја користеле при системот на регистрација.

Со финализирањето на процесот на креација на корисничка сметка, ТЕХНОМАРКЕТ Ви испраќа е-маил порака со цел потврда на корисничката сметка. За да може да се активира корисничката сметка потребно е да се притисне добиениот линк на e-мaилот од noreply@tehnomarket.com.mk со кој се врши потврда на извршената регистрација. По извршената потврда, потребно е да се најавите на полето „Најави се“.

Вашата регистрација ќе биде во целост завршена само кога ќе кликнете на оваа врска и ќе се најавите на Вашиот кориснички профил.

 1. Потребни чекори при процес на најава

Имајте предвид дека при секое посетување на нашата веб страна, не е задолжително да се најавите. Најавата Ви е потребна доколку сакате да вршите порачка и купување на нашите производи. Доколку тоа е Вашата цел, откако веќе сте го регистрирале својот профил на веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ, при секое наредно посетување на веб страната, можете повторно да се најавите, преку кликнување на полето „Најави се“ во горниот десен агол, каде што ќе треба да ги внесете Вашата е-маил адреса и лозинка, по што ќе можете да продолжите со нарачка и купување на производи.

 1. Отповикување на согласност

Согласност да добивате најнови информации во врска со производите, услугите и понудите на Интернет продавницата, можете во секое време да ја отповикате. Отповикувањето на дадената согласност има дејство во иднина.

 1. Начин на користење на кориснички профил

На почеток на веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ се наоѓа паѓачко мени каде што можете да одберете повеќе опции. При влезот на веб страната Ви се препорачани продукти, производи кои се на промоција, и промоции и флаери на ТЕХНОМАРКЕТ. На веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ има повеќе табови со различни категории. Со избор на табот за производи или промоции ќе се отвори страна со набројани производи. Доколку не знаете на која категорија и припаѓа производот кој Ве интересира, можете да го искористи полето за пребарување кое се наоѓа во средишниот дел на страницата. Во ова поле може да се внесе шифрата на производот, името на брендот, намената и слично. Со кликнување на секој одделен производ, се отвора нова страница со детали за одбраниот производ, како и други алатки и можности во врска со одбраниот производ.

По секое најавување на веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ, Ви стојат на располагање следниве опции:

 • преглед на нарачките во полето „Преглед на нарачки“;
 • промени на своите податоци во полето „Промени податоци“;
 • Одјава од веб страната во полето „Одјави се“.
 1. Вашите права како субјект на лични податоци

Ве информираме дека собраните лични податоци за регистрација и најава, секогаш ги користиме исклучиво за:

 • побрзо, полесно и поедноставно да ги проследиме сите известувања и информации до Вас;
 • примање на Вашите електронски (онлајн) нарачки од нашиот асортиман на производи;
 • брза и навремена достава на купените производи до Вашата адреса;
 • навремено да бидете известени за сите нови производи или понуди за кои сметаме дека
  ги задоволуваат Вашите преференци и потреби, само доколку сте се согласиле да примате вакви известувања.

Вашето Име и презиме го користиме заради исполнување на нашите законски обврски кои ги имаме како продавачи и трговци и изготвување на потребната документација при продажба на производи, како и за да Ви овозможиме да ги остварите своите права како потрошувачи.

Вашата Адреса на живеење ја користиме со цел достава на производите до Вашата адреса, како и за евентуален писмен контакт со Вас.

Вашата Е-маил адреса ја користиме со цел овозможување на процесот на регистрација и најава, како и заради контакт со Вас, како би можеле побрзо, полесно и поедноставно да ги проследиме сите известувања и информации до Вас и доколку сте ја дале потребната согласност, навремено да бидете известени за сите нови производи или понуди за кои сметаме дека ги задоволуваат Вашите преференци и потреби.

Ве уверуваме дека Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен наведените. Собирање и обработка на Вашите лични податоци за друга цел, различна од погоре наведените, може да се врши исклучиво и само врз основа на Ваша претходно дадена согласност или заради извршување на законски обврски. Вашите лични податоци ги собираме, обработуваме и чуваме законито, транспарентно и правично во согласност со прописите за заштита на лични податоци. Вашите лични податоци се собираат, обработуваат, употребуваат и доставуваат на трети лица само од страна на вработените кои се посебно овластени за тоа. Вашите лични податоци се чуваат во форма која овозможува Ваша идентификација, онолку долго  колку што е потребно за остварување на целите поради кои истите сте ни ги обезбедиле, односно не подолго моментот на Вашата де-регистрација, односно барање за ограничување на обработката или бришење на личните податоци. Вашите лични податоци ќе бидат обработувани на начин кој обезбедува највисоко на безбедност, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, со примена на соодветни технички или организациски мерки.

Како субјект на лични податоци имате права во однос на заштита на Вашите лични податоци, а ние тежнееме кон тоа да Ви го олесниме остварувањето на Вашите права. Оттука, Ве информираме дека во секое време имате право да се информирате / побарате / поднесете барање или приговор за:

 • дали се врши обработка на Вашите лични податоци;
 • целите и правната основа на обработка на лични податоци;
 • категории на лични податоци кои се обработуваат, корисници и категории на корисници на кои се откриваат;
 • рок во рамки на кој ќе се чуваат Вашите лични податоци и/или критериуми за одредување на тој период;
 • изворот на лични податоци кои не се дадени од Ваша страна;
 • логиката на автоматизирана обработка, во случај  на одлука донесена врз автоматска обработка, која може да има влијание;
 • да побарате дополнување и/или измена доколку Вашите лични податоци се нецелосни, неточни или неажурирани;
 • да побарате да биде ограничена обработката на Вашите лични податоци;
 • да побарате Вашите лични податоци да бидат избришани;
 • да ја повлечете претходно дадената согласност за целите на обработка на личните податоци;
 • да поднесете приговор за начинот на обработка;
 • да Ви биде обезбедена копија од Вашите лични податоци.

Доколку сакате да поднесете Барање за пристап/дополнување/измена/бришење или ограничување на обработката на Вашите лични податоци, кликнете тука.

Ве потсетуваме дека електронската адреса преку која ќе не контактирате, содржината на Барањето и останатите лични податоци нема да бидат искористени за друга цел, освен за да одговориме на Вашите барања и потреби.

Во случај на укажана потреба од дополнителни појаснувања, како и прашања кои се непосредно поврзани со собирањето и обработката на Вашите лични податоци, во секое време можете да го контактирате нашиот Офицер за заштита на личните податоци, за што Ви стојат на располагање горенаведените контакт податоци.

Име и презиме:      Маријана Николовска

Контакт телефон: +389 (2) 30-88-000

Е-маил адреса:       marijana.nikolovska@tehnomarket.com.mk  

***

ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ги потсетува сите посетители и корисници на tehnomarket.com.mk дека повеќе информации во врска со правата на корисниците како субјекти на лични податоци, како и начинот на кој се остварува грижата за безбедноста и заштитата на личните податоци, можат да најдат во нашата Политика за приватност.