Техномаркет - Услови за користење на веб страницата
  1. Општи услови за користење на веб страна

Со овие правила и услови се определува и дефинира процесот на користење на алатките, можностите и поволностите кои ги нуди ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: „ТЕХНОМАРКЕТ“) на својата веб страна tehnomarket.com.mk.

tehnomarket.com.mk може да се користи без никакви надоместоци за користењето, а во согласност со овие правила, како и со останатите правила објавени на веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ.

Оваа веб страна не е создадена со намера да привлече корисници - лица кои немаат навршено 18 години. Овие лица не смеат да ја користат веб-страната без дозвола од нивен родител/старател.

Овие услови и правила се однесуваат на сите корисници. Со кликнување на секој предмет, линк или копче на веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ, корисникот се согласува, целосно ги прифаќа и е должен да ги следи овие правила. Со секое повторно пристапување кон оваа веб страна, ќе сметаме дека се сoгласувате со овие правила.

За да се користи веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ, корисникот мора да има пристап до Интернет, директно или преку друг уред кој има пристап до Интернет. ТЕХНОМАРКЕТ само обезбедува информации на веб страната и не презема никаква одговорност за нарушувањата или техничките проблеми (предизвикани од електронските апарати на корисникот) кои ја попречуваат употребата на веб страната. 

ТЕХНОМАРКЕТ настојува да обезбеди брзи, навремени и квалитетни услуги за посетителите/корисниците на веб страната.  Меѓутоа, ТЕХНОМАРКЕТ не може да гарантира дека понудените услуги ќе бидат без грешки. Во случај на грешка/отежнат пристап, како и други потешкотии при користење на веб страната, можете слободно да не контактирате преку користење на алатката: Контакт или со директно јавување на понудените телефонски броеви. ТЕХНОМАРКЕТ постојано работи на усовршување на Интернет алатките кои ги нуди на својата веб страна, затоа во исклучителни случаи пристапот до истата може да биде повремено недостапен поради одржување и/или воведување на нови содржини.

ТЕХНОМАРКЕТ преку својата веб страница им нуди на своите корисници услуги на онлајн нарачка и купување на производи преку својата „Интернет продавница“.

Содржината на страницата претставува рекламен материјал. Прелистувањето и користењето на веб страницата е на Ваш сопствен ризик. При испраќањето или на друг начин обезбедувањето материјал, без разлика во која форма или со која содржина, должни сте да се погрижите тој материјал да не е предмет на право на трети лица и да имате право на негово користење, или пак лицата кои можеби се наоѓаат на сликите или се споменуваат во текстовите да ја имаат дадено нивната согласност за користење. Сликите на веб страницата на кои се прикажани лица или места се или сопственост на ТЕХНОМАРКЕТ или се искористени со соодветна дозвола. Забрането е користење на овие слики од Ваша страна или други лица за цели поинакви од приватните, освен ако други одредби во овие услови за користење на веб страната не дозволуваат такво користење или ако на друго место на веб страната не се дозволува такво користење. Нелегалното користење на слики може да претставува кршење на лични права, како и права од интелектуална интелектуална сопственост. Трговските марки прикажани на оваа веб страна претставуваат интелектуална сопственост на ТЕХНОМАРКЕТ и/или трети лица. Без претходна писмена дозвола, ТЕХНОМАРКЕТ или трети лица, чија интелектуална сопственост е прикажана на веб страната, нема да гарантираат било какви права врз содржината на веб страната. Строго се забранува користењето на трговските марки прикажани на веб страната или користењето на останатата содржина на веб страната за цели поинакви од оние наведени во условите за користење на веб страната. ТЕХНОМАРКЕТ Ве предупредува дека ќе ги брани своите права врз трговската марка без резерва, вклучувајќи и кривично гонење.

ТЕХНОМАРКЕТ не ги прегледува веб страните на кои преку линк се стигнува до оваа веб страна и другите наши страни и не е одговорна за содржината на веб страните освен сопствената, ниту пак за содржината на веб страните кои упатуваат на нејзината веб страна. Ако се упатувате на веб страна на ТЕХНОМАРКЕТ или на други веб страни преку линк, тоа го правите на сопствен ризик и без одобрување од наша страна. Иако ТЕХНОМАРКЕТ, онаму каде што се бара, ги контролира и проверува дискусиите, четовите, подготвените новости, пораките, местата за објави или сличните места на веб страната, не е обврзана тоа да го прави и не превзема никаква одговорност ниту обврска поврзана со содржината на комуникациските форуми, било да се работи за грешки, клевети, лажни обвиненија, пропусти, наштетување на репутација, непристојности, порнографија, религиозни навреди, опасности или неточности во информациите содржани во комуникациските форуми на веб страната.

Забрането е да испраќате или подготвувате за испраќање незаконски, заканувачки, клеветнички, навредлив, непристоен, непријатен, провокативен, порнографски или погрден материјал или материјали, што претставува криминално однесување или повикува на криминално однесување или кршење на други законски одредби. ТЕХНОМАРКЕТ во потполност ќе соработува со надлежните органи и судови кои ја повикуваат или и наложуваат да го открие идентитетот на лицето кое ја препратило информацијата или материјалот или ги испратило како такви преку пораки. ТЕХНОМАРКЕТ го задржува правото да го избрише недозволениот или непожелниот материјал без претходна најава. Софтверот и останатиот материјал симнат од оваа веб страна може да биде предмет на извозни рестрикции на Република Северна Македонија.

Техномаркет во секое време го задржува правото да ги измени тековните услови за користење на веб страната со ажурирање на страната. Вие сте обврзани да ги почитувате овие измени и затоа треба да пристапувате на страната во редовни временски интервали, за да добиете информации за најновите услови за користење на веб страната.

Со користењето на веб страницата, постои можност да дадете на ТЕХНОМАРКЕТ конкретни информации и Ваши лични податоци, како и податоци за Вашето користење на веб страната. Повеќе околу давањето, обработката и чувањето на овие информации или лични податоци, како и Вашите права, прочитејте во нашата Политика за приватност, како и во останатите политики и правила објавени на веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ.

***

ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ги потсетува сите посетители и корисници на tehnomarket.com.mk дека повеќе информации во врска со правата на корисниците како субјекти на лични податоци, како и начинот на кој се остварува грижата за безбедноста и заштитата на личните податоци, можат да најдат во нашата Политика за приватност, како и на Права на субјектите на лични податоци.