Техномаркет - Правила и услови за онлајн купување

Со овие правила се определува и дефинира процесот на користење на опцијата: нарачка и купување на производи кои ги нуди ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: „ТЕХНОМАРКЕТ“), преку Интернет продавницата која е објавена на веб страната tehnomarket.com.mk.

 1. Страни кои може да бидат вклучени во процесот на онлајн купување

Понудувач / продавач на производите e Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 1732 бр. 2, Скопје - Центар,
со ЕМБС 5182140 и ЕДБ 4030997316283.

Посетител на веб страната е секое лице кое преку средства за електронска комуникација пристапува на веб страната, со цел разгледување на каталозите на производи и/или услуги понудени на Интернет продавницата.

Купувач е секое физичко или правно лице кое преку електронски пат ќе нарача производи од асортиманот на производи.

Врз односот кој ќе настане со купување на производи меѓу продавачот и купувачот ќе се применуваат применливите законски прописи на Република Северна Македонија, како и правилата објавени на веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ.

 1. Услови за купување

Условите за купување на производи преку интернет продавницата на ТЕХНОМАРКЕТ се дефинирани со следниве параметри: нарачка, подготовка, испорака/подигање, плаќање, рекламација.

 1. Како функционира процесот на нарачка?

На почеток на веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ се наоѓа паѓачко мени каде што корисникот може да одбере повеќе опции. При влезот на веб страната на корисникот му се препорачани продукти, производи кои се на промоција, и промоции и флаери на ТЕХНОМАРКЕТ. На веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ има повеќе табови со различни категории. Со избор на табот за производи или промоции ќе се отвори страна со набројани производи. Доколку корисникот не знае на која категорија и припаѓа производот кој го интересира, може да го искористи полето за пребарување кое се наоѓа во средишниот дел на страницата. Во ова поле може да се внесе шифрата на производот, името на брендот, намената и слично.

 1. Како да направите нарачка на производ(и)?

За да може да одберете и нарачате производи од Интернет продавницата, потребно е да бидете најавени на Вашиот кориснички профил. Доколку сеуште не сте креирале кориснички профил, потребно ќе биде да се регистрирате на преку одбирање на полето „Регистрирај се“.

Повеќе информации во поглед на постапката и начинот на регистрација можете да најдете на нашите Правила за регистрација и најава на кориснички профил.

Понатаму, со кликнување на секој одделен производ, се отвора нова страница со детали и спецификација за одбраниот производ, како и други алатки и можности во врска со одбраниот производ. На новоотворената страница со детали за производот, постои опција за продолжување со нарачка/купување на производот, преку кликнување на полето „Додади во кошничка“.

Со одбирање на оваа опција, ќе бидете редиректирани во нова страница („Вашата кошничка)“, каде имате увид во производите кои сте ги одбрале за евентуална идна нарачка/купување, цената на производот, како и можност за отстранување на производот од својата кошничка.

Понатаму, понудени Ви се две опции, односно:

 1. да продолжите со купување (со кликнување на полето „продолжи со купување“), со што ќе бидете вратени на претходната страница за преглед на производи или
 2. да продолжите со нарачката на производот/ите (со кликнување на полето „продолжи со нарачката“) со што ќе бидете редиректирани на следната страница за информации за нарачката.
 1. Како да го завршите процесот на купување?

Откако сте одбрале да продолжите со нарачка на производ, ќе бидете редиректирани на страната за информации за нарачката, каде се видливи Вашите лични податоци дадени при најавата на веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ, како и оставени се можности за внесување на конкретни забелешки околку нарачката и/или избирање на опција производот да биде испратен како подарок до трето лице.

Воедно, Вие сте информирани дека плаќањето се врши преку платежна картичка, а нарачката се врши со кликнување на „постави нарачка“, по што ќе бидете насочени до системот за наплата.

 1. Услови за начинот на плаќање

Сите цени се изразени во македонска национална валута (денар) со вклучен ДДВ.

За повеќе информации во врска со условите за начинот на плаќање, евентуалните дополнителни трошоци за корисникот, како и начинот на испорака кликнете тука.

 1. Каде се наоѓаат податоците од направена нарачка?

Откако ќе се најавите на корисничкиот профил користејќи го полето „Најави се“, податоците за направената нарачка се наоѓаат во полето „Преглед на нарачки“, сè додека постои Вашата корисничка сметка. Општите услови за купување не се чуваат заедно со податоците за нарачката.

Полето „Преглед на нарачки“ преку кое може да се врши преглед на нарачки, се наоѓа во горниот десен агол на веб страната на ТЕХНОМАРКЕТ. Со изборот на оваа опција, производот се евидентира во Вашата кошничка во горниот десен агол.

 1. Вашите права како субјект на лични податоци

Ве информираме дека собраните лични податоци за онлајн купување, секогаш ги користиме исклучиво за:

 • побрзо, полесно и поедноставно да ги проследиме сите известувања и информации до Вас;
 • примање на Вашите електронски (онлајн) нарачки од нашиот асортиман на производи;
 • брза и навремена достава на купените производи до Вашата адреса;
 • навремено да бидете известени за сите нови производи или понуди за кои сметаме дека
  ги задоволуваат Вашите преференци и потреби, само доколку сте се согласиле да примате вакви известувања.

Вашето Име и презиме го користиме заради исполнување на нашите законски обврски кои ги имаме како продавачи и трговци и изготвување на потребната документација при продажба на производи, како и за да Ви овозможиме да ги остварите своите права како потрошувачи.

Вашата Адреса на живеење ја користиме со цел достава на производите до Вашата адреса, како и за евентуален писмен контакт со Вас. Односно, доколку Вие како корисник (купувач) не одлучите да го подигнете купениот производ од продажните салони на ТЕХНОМАРКЕТ, но сакате истиот да Ви биде испорачан (доставен) на Вашата адреса, потребно е да ги наведете следните лични податоци: телефон за контакт, улица, поштенски број и град.

Вашата Е-маил адреса ја користиме со цел овозможување на процесот на регистрација и најава, како и заради контакт со Вас, како би можеле побрзо, полесно и поедноставно да ги проследиме сите известувања и информации до Вас и доколку сте ја дале потребната согласност, навремено да бидете известени за сите нови производи или понуди за кои сметаме дека ги задоволуваат Вашите преференци и потреби.

Вашиот Телефонски број е потребен како би можеле овластените вработени на ТЕХНОМАРКЕТ да Ве контактираат доколку имаат било какви прашања во врска со направената нарачка.

Ве уверуваме дека Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен наведените. Собирање и обработка на Вашите лични податоци за друга цел, различна од погоре наведените, може да се врши исклучиво и само врз основа на Ваша претходно дадена согласност или заради извршување на законски обврски. Вашите лични податоци ги собираме, обработуваме и чуваме законито, транспарентно и правично во согласност со прописите за заштита на лични податоци. Вашите лични податоци се собираат, обработуваат, употребуваат и доставуваат на трети лица само од страна на вработените кои се посебно овластени за тоа. Вашите лични податоци се чуваат во форма која овозможува Ваша идентификација, онолку долго  колку што е потребно за остварување на целите поради кои истите сте ни ги обезбедиле, односно не подолго моментот на Вашата де-регистрација, односно барање за ограничување на обработката или бришење на личните податоци. Вашите лични податоци ќе бидат обработувани на начин кој обезбедува највисоко на безбедност, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, со примена на соодветни технички или организациски мерки.

Како субјект на лични податоци имате права во однос на заштита на Вашите лични податоци, а ние тежнееме кон тоа да Ви го олесниме остварувањето на Вашите права. Оттука, Ве информираме дека во секое време имате право да се информирате / побарате / поднесете барање или приговор за:

 • дали се врши обработка на Вашите лични податоци;
 • целите и правната основа на обработка на лични податоци;
 • категории на лични податоци кои се обработуваат, корисници и категории на корисници на кои се откриваат;
 • рок во рамки на кој ќе се чуваат Вашите лични податоци и/или критериуми за одредување на тој период;
 • изворот на лични податоци кои не се дадени од Ваша страна;
 • логиката на автоматизирана обработка, во случај  на одлука донесена врз автоматска обработка, која може да има влијание;
 • да побарате дополнување и/или измена доколку Вашите лични податоци се нецелосни, неточни или неажурирани;
 • да побарате да биде ограничена обработката на Вашите лични податоци;
 • да побарате Вашите лични податоци да бидат избришани;
 • да ја повлечете претходно дадената согласност за целите на обработка на личните податоци;
 • да поднесете приговор за начинот на обработка;
 • да Ви биде обезбедена копија од Вашите лични податоци.

Доколку сакате да поднесете Барање за пристап/дополнување/измена/бришење или ограничување на обработката на Вашите лични податоци, кликнете тука.

Ве потсетуваме дека електронската адреса преку која ќе не контактирате, содржината на Барањето и останатите лични податоци нема да бидат искористени за друга цел, освен за да одговориме на Вашите барања и потреби.

Во случај на укажана потреба од дополнителни појаснувања, како и прашања кои се непосредно поврзани со собирањето и обработката на Вашите лични податоци, во секое време можете да го контактирате нашиот Офицер за заштита на личните податоци, за што Ви стојат на располагање горенаведените контакт податоци.

Име и презиме:      Маријана Николовска

Контакт телефон: +389 (2) 30-88-000

Е-маил адреса:       marijana.nikolovska@tehnomarket.com.mk  

***

ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ги потсетува сите посетители и корисници на tehnomarket.com.mk дека повеќе информации во врска со правата на корисниците како субјекти на лични податоци, како и начинот на кој се остварува грижата за безбедноста и заштитата на личните податоци, можат да најдат во нашата Политика за приватност.